S

Is that so?

English: Is that so? Cebuano: Diay ba?; Ma-o ba?

sad

English: sad Cebuano: naguol English: I feel sad today. Cebuano: Ako naguol karon adlawa.

sail

English: sail Cebuano: layag English: I will sail tomorrow. Cebuano: Ako mag layag ugma.

salesman

English: salesman Cebuano: ahente na lalaki English: Please ask the salesman. Cebuano: Pangutan-a ang ahente na lalaki.

saleswoman

English: saleswoman Cebuano: ahente na babae English: Please ask the asaleswoman. Cebuano: Pangutan-a ang ahente na babae.

salmon

English: salmon Cebuano: balitobong English: I bought a salmon at the market. Cebuano: Ni palit akog balitobong sa merkado.

salt

English: salt Cebuano: asin English: The salt is in cabinet. Cebuano: Ang asin naa sa sulod sa kabinet.

salty

English: salty Cebuano: parat English: The soup is salty. Cebuano: Pagka parat sa sabaw.

sand

English: sand Cebuano: balas English: Mr. Cruz bought five sacks of sand. Cebuano: Si Mr. Cruz ni palit ug lima ka sako na balas.

say

English: say Cebuano: sulti English: What can you say? Cebuano: Unsa imong ika sulti?

scared

English: scared Cebuano: nahadlok English: Paolo is scared. Cebuano: Si Paolo nahadlok.

school

English: school Cebuano: eskwelahan, tunghaan English: Eric will go to school. Cebuano: Si Eric mo adto sa eskwelahan.

seven

English: seven Cebuano: pito English: Mr. Wong has seven businesses. Cebuano: Si Mr. Wong duna pito ka negosyo.

six

English: six Cebuano: unom English: I have six pants. Cebuano: Naa ko unom ka pantalon.

study

English: study Cebuano: pagtoon, katun-an, estudyo, toon English: I need to study now. Cebuano: Kinahanglang ko mag toon karon.