R

rabbit

English: rabbit Cebuano: koneho English: I love to have a rabbit. Cebuano: Gusto ko adunay koneho.

race

English: race Cebuano: dagan, karera, kaliwat English: 1.I would love to join the race. 2. What’s your grandmother’s race? Cebuano: 1. Gusto ko mo apil sa dagan. 2. Unsa ang kaliwat sa imong lola?

radio

English: radio Cebuano: radyo English: I am listening to the radio. Cebuano: Nag paminaw ako sa radyo.

radish

English: radish Cebuano: rabanos English: I don’t like radish. Cebuano: Dili nako gusto ang rabanos.

raffle

English: raffle Cebuano: ripa, ipa, loteriya English: I’m buying tickets for the raffle tomorrow. Cebuano: Mo palit ako og ticket para sa ripa ugma.

raft

English: raft Cebuano: balsa, gakit English: Shella is riding the raft. Cebuano: Nagsakay si Shella sa balsa.

rain

English: rain Cebuano: ulan, uwan English: I think it would rain today. Cebuano: Murag mo ulan karon adlawa.

rainbow

English: rainbow Cebuano: balangaw, bangaw English: There’s a rainbow in the sky. Cebuano: Adunay balangaw sa langit.

rainy season

English: rainy season Cebuano: ting ulan, ting uwan English: Rainy season starts in August. Cebuano: Ang ting ulan mag sugod sa Agosto.

rat

English: rat Cebuano: ilaga English: I don’t like seeing rats. Cebuano: Di ko ganahan mo tan-aw ug ilaga.

raven

English: raven Cebuano: uwak English: I saw a raven in the backyard. Cebuano: Naka kita kog uwak sa likod sa balay.

raw

English: raw Cebuano: hilaw English: The Japanese love to eat raw fish. Cebuano: Ang mga Hapon gusto mo kaon ug hilaw na isda.

razor

English: razor Cebuano: labaha English: I accidentally cut my finger with a razor. Cebuano: Na samad nako akong kamot sa labaha.

red

English: red Cebuano: pula English: Red is my favorite color. Cebuano: Pula ang paborito nako na kolor.

rich-bisaya-cebuano

rich

English: rich Cebuano: sapi-an; kuwartahan; datu; adunahan English: I am rich. Cebuano: Datu ‘ko.

riches-love-cebuano-bisaya

riches

English: riches Cebuano: mga bahandi English: Love and friends are also riches Cebuano: Mga bahandi usab ang gugma ug mga higala.