Category Archives: P

prosperity

English: prosperity Cebuano: kabulahanan (n), prosperidad (n), katunhayan (n) English: Thank God for this prosperity. Cebuano: Salamat sa Diyos niining kabulahanan.

paltry

English: paltry Cebuano: diyotay (adj), gamay (adj), jutay (adj), kulang-kulang (adj) English: I have paltry finances. Cebuano: Diyotay lang akong pangwarta.

pal

English: pal Cebuano: amigo (n), abay (n), bayibs (n), higala (n), hugoy (v), hugoy-hugoy (v), English: Ramon is my pal. Cebuano: Si Ramon akong higala.

pay

English: pay Cebuano: magbayad (v), bayad (v) English: Can you pay my ticket for Cebu? Cebuano: Magbayad ka sa ticket nako para Cebu?

peace

English: peace Cebuano: kalinaw (n), pagdait (n), kahusayan (n) English: There is peace in Iligan. Cebuano: Adunay kalinaw sa Iligan.

pace

English: pace Cebuano: lakang (v), lakat (v), linaktan (n), linakwan (n) English: The tall man has a long pace. Cebuano: Ang taas na tawo tag-as kaayo ang lakang.

pardon

English: pardon Cebuano: pasaylo English: The prisoner has been granted a pardon. Cebuano: Naka dawat ug pasaylo ang piniriso.

papaya

English: papaya Cebuano: kapayas English: The papaya is so cheap. Cebuano: Ang kapayas barato ra.

panic

English: panic Cebuano: kalisang, kahadlok, kakulba English: Do not get panic. Cebuano: Ayaw ug kalisang.

pair

English: pair Cebuano: pares English: I have a pair of shoes. Cebuano: Aduna akoy pares sa sapatos.