// archives

P

This category contains 16 posts

pace

English: pace Cebuano: lakang (v), lakat (v), linaktan (n), linakwan (n) English: The tall man has a long pace. Cebuano: Ang taas na tawo tag-as kaayo ang lakang.

pack

English: pack Cebuano: pakete English: I will buy a pack of candies. Cebuano: Mo palit ako ug isa ka pakete sa kendi.

package

English: package Cebuano: kahon, bangan, balutan English: The package has arrived. Cebuano: Na abot na ang kahon.

pain

English: pain Cebuano: sakit English: My foot is in pain. Cebuano: Nag sakit akong tiil.

pair

English: pair Cebuano: pares English: I have a pair of shoes. Cebuano: Aduna akoy pares sa sapatos.

pal

English: pal Cebuano: amigo (n), abay (n), bayibs (n), higala (n), hugoy (v), hugoy-hugoy (v), English: Ramon is my pal. Cebuano: Si Ramon akong higala.

palace

English: palace Cebuano: palasyo English: I will build my princess a palace. Cebuano: Akong tukoran ug palasyo akong prinsesa.

palm

English: palm Cebuano: palad English: My palm is sweating. Cebuano: Nag singot akong palad.

paltry

English: paltry Cebuano: diyotay (adj), gamay (adj), jutay (adj), kulang-kulang (adj) English: I have paltry finances. Cebuano: Diyotay lang akong pangwarta.

pancreas

English: pancreas Cebuano: habol`habol

Plugin Engineered By Previous Post/Next Post Navigator