Category Archives: O

one

English: one Cebuano: usa, isa English: I will buy one cellphone. Cebuano: Mo palit ako ug usa ka cellphone.

offer

English: offer Cebuano: halad, paghalad English: Please accept my offer. Cebuano: Paki dawat sa akong halad.

obedient

English: obedient Cebuano: masinugtanon, masunurin, masulugton, masundanon, matinumanon English: This boy is obedient. Cebuano: Kining bata kay masinugtanon.

old

English: old Cebuano: luma, tigulang, tiguwang, karaan English: The book is old. Cebuano: Ang libro karaan na.

often

English: often Cebuano: usahay English: I often do that. Cebuano: Ako na buhaton usahay.

office

English: office Cebuano: buhaton, katungdanan, opisina English: I have an office in Cebu Business Park. Cebuano: Aduna akoy opisina sa Cebu Business Park.

October

English: October Cebuano: Oktubre English: My birthday is on October. Cebuano: Sa Oktubre ang akong birthday.

ocean

English: ocean Cebuano: kadagatan English: The ocean is deep. Cebuano: Ang kadagatan lalum.

object

English: object Cebuano: butang, balibad English: I saw an object inside the room. Cebuano: Nakakita ako ug butang sa sulod sa kwarto.

oasis

English: oasis Cebuano: tubigan sa disyerto English: I saw an oasis. Cebuano: Nakakita ako ug tubigan sa disyerto.