L

label

English: label Cebuano: timan-anan English: Please read the label. Cebuano: Palihug basaha ang timan-anan.

lace

English: lace Cebuano: laso English: I will buy myself a lace. Cebuano: Mo palit ako ug laso.

lack

English: lack Cebuano: kakulang, kapit-os, kawad-on, kakulangon English: I hate lack. Cebuano: Akong gisalikway ang kawad-on.

ladder

English: ladder Cebuano: hagdan, hagdanan English: She is climbing the ladder. Cebuano: Siya ni katkat sa hagdan.

ladle

English: ladle Cebuano: dako na kutsara English: Do you have a ladle? Cebuano: Aduna kay dako na kutsara?

lagoon

English: lagoon Cebuano: laguna English: The lagoon is beautiful. Cebuano: Pagka anindot sa laguna.

lake

English: lake Cebuano: danaw English: I would like to see the lake. Cebuano: Gusto ko mo tan-aw sa danaw.

lamp

English: lamp Cebuano: lamparilya English: Thank you for giving me this lamp. Cebuano: Salamat pag hatag ni-ining lamparilya.

land

English: land Cebuano: yuta English: This lland Cebuano: yuta

landscape

English: landscape Cebuano: talan-awon English: This place has a beautiful landscape. Cebuano: Kining lugar adunay maanindot nga talan-awon.

language

English: language Cebuano: pinulongan English: Bisaya is my first language. Cebuano: Bisaya mao ang una nako nga pinulongan.

language dictionary

English: language dictionary Cebuano: pinulongan diksyonaryo English: I will buy a language dictionary. Cebuano: Mo palit ako ug pinulongan diksyonaryo.

large

English: large Cebuano: dako English: My nose is large. Cebuano: Dako ang akong ilong.