J

jacket

English: jacket Cebuano: tsaketa English: I have a jacket. Cebuano: Wala koy tsaketa.

jackfruit

English: jackfruit Cebuano: nangka English: Jackfruit is my favorite. Cebuano: Ako paborito ang nangka.

January

English: January Cebuano: Enero English: I’ll be leaving on January. Cebuano: Mo biya ako karong Enero.

Japan

English: Japan Cebuano: Hapon English: I went to Japan last year. Cebuano: Ni adto ako sa Hapon ni aging tuig.

jaw

English: jaw Cebuano: bag-ang English: She has a big jaw. Cebuano: Dako siyag bag-ang.

jeans

English: jeans Cebuano: karsones English: The jeans fits right. Cebuano: Sakto ra ang sukod sa karsones.

jeepney

English: jeepney Cebuano: jeepney English: Let’s ride a jeepney. Cebuano: Sakat ta ug jeepney.

Jew

English: Jew Cebuano: Hudiyo English: Sharon is a Jew. Cebuano: Si Sharon usa ka Hudiyo.

jewel

English: jewel Cebuano: batong mahal English: The jewel is shiny. Cebuano: Nag gilak ang batong mahal.

jewellery

English: jewellery Cebuano: alahas English: The jewellery is so expensive. Cebuano: Mahal kaayo ang alahas.

join

English: join Cebuano: pagpasakop, tigum, moapil, pag’ apil English: I will join your group Cebuano: Moapil ako sa inyohang grupo.

jump

English: junk Cebuano: paglukso, ambak, la-yat, lukso English: I saw Jenny jumped. Cebuano: Nakit-an ko si Jenny ni la-yat.

junk

English: junk Cebuano: biya, guba, linabay, sinalibay English: I saw a lot of junk in the trash. Cebuano: Nakakita ko og linabay sa busarahan.