F

fable

English: fable (noun and verb) Cebuano: kasugiran; tumotumo; maomao English: The news is just a fable. Cebuano: Ang balita usa lamang ka tumotumo.

fabric

English: fabric Cebuano: panapton English: I will buy fabric at the store. Cebuano: Mo palit ako ug panapton sa tindahan.

fabricate

English: fabricate (verb) Cebuano: mugna; gama; tukod; tukod-tukod English: I will fabricate a wooden toy. Cebuano: Mag gama ako ug kahoy nga dulaan.

facade

English: facade (noun) Cebuano: atubangan sa balay English: What a beautiful facade Cebuano: Pagka anindot nga atubangan sa balay.

face

English: face Cebuano: aping, nawong English: I have a beautiful face. Cebuano: Aduna akoy nawong na gwapo.

factory

English: factory Cebuano: pabrika English: She works in a factory. Cebuano: Nag trabaho siya sa pabrika.

faith

English: faith Cebuano: pagtoo, pagsalig English: I have faith inyo. Cebuano: Aduna akoy pagsalig kanimo.

falcon

English: falcon Cebuano: banog English: The falcon is flying. Cebuano: Nag lupad ang banog.

Fall

English: Fall Cebuano: Tingdagdag English: Fall is approaching. Cebuano: Ang Tingdagdag paabot na.

family

English: family Cebuano: banay, pamilya English: We are one family. Cebuano: Usa ra kami ka banay.

fang

English: fang Cebuano: bangil,tango English: The tiger has a long fang. Cebuano: Ang tigre taas ug bangil.

far

English: far Cebuano: layo English: Cebu is too far. Cebuano: Layo kaayo ang Cebu.

farm

English: farm Cebuano: daro,guna,tikad,uma,yuta English: I will farm this land. Cebuano: Mag daro ako niining yuta-a.

five

English: five Cebuano: lima English: Mario has five kids. Cebuano: Lima ang anak ni Mario.

four

English: four Cebuano: upat English: Make it four, please. Cebuano: Upat nalang, please.

fun

English: fun Cebuano / Hiligaynon (Ilonggo): lingaw English: My father is having fun. Cebuano: Akong amahan na lingaw.