// archives

English-Bisaya Dictionary

This category contains 0 posts

prosperity

English: prosperity Cebuano: kabulahanan (n), prosperidad (n), katunhayan (n) English: Thank God for this prosperity. Cebuano: Salamat sa Diyos niining kabulahanan.

paltry

English: paltry Cebuano: diyotay (adj), gamay (adj), jutay (adj), kulang-kulang (adj) English: I have paltry finances. Cebuano: Diyotay lang akong pangwarta.

pal

English: pal Cebuano: amigo (n), abay (n), bayibs (n), higala (n), hugoy (v), hugoy-hugoy (v), English: Ramon is my pal. Cebuano: Si Ramon akong higala.

pay

English: pay Cebuano: magbayad (v), bayad (v) English: Can you pay my ticket for Cebu? Cebuano: Magbayad ka sa ticket nako para Cebu?

peace

English: peace Cebuano: kalinaw (n), pagdait (n), kahusayan (n) English: There is peace in Iligan. Cebuano: Adunay kalinaw sa Iligan.

pace

English: pace Cebuano: lakang (v), lakat (v), linaktan (n), linakwan (n) English: The tall man has a long pace. Cebuano: Ang taas na tawo tag-as kaayo ang lakang.

race

English: race Cebuano: dagan, karera, kaliwat English: 1.I would love to join the race. 2. What’s your grandmother’s race? Cebuano: 1. Gusto ko mo apil sa dagan. 2. Unsa ang kaliwat sa imong lola?

ladder

English: ladder Cebuano: hagdan, hagdanan English: She is climbing the ladder. Cebuano: Siya ni katkat sa hagdan.

lack

English: lack Cebuano: kakulang, kapit-os, kawad-on, kakulangon English: I hate lack. Cebuano: Akong gisalikway ang kawad-on.

label

English: label Cebuano: timan-anan English: Please read the label. Cebuano: Palihug basaha ang timan-anan.