// archives

English-Bisaya Dictionary

This category contains 0posts

twelve

English: twelve Cebuano: napulo’g duha (pronunciation: napulog) English: I have twelve fruits. Cebuano: Aduna ako’y napulo’g usa ka mga prutas.

eleven

English: eleven Cebuano: napulo’g usa (pronunciation: napulog) English: I have eleven balls. Cebuano: Aduna ako’y napulo’g usa ka mga bola.

How are you?

English: How are you? Cebuano: Kumusta ka? English: How are you, Ramon? Cebuano: Kumusta ka, Ramon?

Welcome

English: Welcome Cebuano: Maayong pag-abot English: Welcome, Ramon! Cebuano: Maayong pag-abot, Ramon!

Don’t mention it

English: Don’t mention it Cebuano: Wala’y sapayan

You are welcome

English: You are welcome Cebuano: Wala’y sapayan

Thank you very much

English: Thank you very much Cebuano: Daghan kaayong salamat English: Thank you very much, Arthur! Cebuano: Daghan kaayong salamat, Arthur!

Thank you

English: Thank you Cebuano: Salamat English: Thank you, Arthur! Cebuano: Salamat, Arthur!

Good evening

English: Good evening Cebuano: Maayong gabii English: Good evening, Ruby! Cebuano: Maayong gabii, Ruby!

Good day

English: Good day Cebuano: Maayong adlaw English: Good day, sir! Cebuano: Maayong adlaw, sir!

Good night

English: Good night Cebuano: Maayong gabii English: Good night, Ruby! Cebuano: Maayong gabii, Ruby!

Good morning

English: Good morning Cebuano: Maayong buntag English: Good morning, Ruby! Cebuano: Maayong buntag, Ruby!

Good afternoon

English: Good afternoon Cebuano: Maayong hapon English: Good afternoon, Ruby! Cebuano: Maayong hapon, Ruby!

Good noon

English: Good noon Cebuano: Maayong udto English: Good noon, Ruby! Cebuano: Maayong udto, Ruby!

know

English: know Cebuano: kabalo(n), alam (v.); antigo (v.); hibalo (v.); hibawo (v.); paghibalo (v.); paghibawo (v.); ilhi (v.); kaila (v.); sabot (v.); sayod (v.) English: The boy knows how to play the guitar. Cebuano: Ang bata nga lalaki kabalo mag gitara.

yawn

English: yawn Cebuano: huy-ab (v) English: The boy yawned. Cebuano: Nang huy-ab ang batang lalaki.

each

English: each (pronoun) Cebuano: tagsa ‘tagsa; matag’usa English: I will buy toys for each of my two sons. Cebuano: Mo palit ako’g dulaan matag’usa sa akong duha ka mga anak na lalaki.

fable

English: fable (noun and verb) Cebuano: kasugiran; tumotumo; maomao English: The news is just a fable. Cebuano: Ang balita usa lamang ka tumotumo.

facade

English: facade (noun) Cebuano: atubangan sa balay English: What a beautiful facade Cebuano: Pagka anindot nga atubangan sa balay.

fabricate

English: fabricate (verb) Cebuano: mugna; gama; tukod; tukod-tukod English: I will fabricate a wooden toy. Cebuano: Mag gama ako ug kahoy nga dulaan.

Plugin Engineered By Previous Post/Next Post Navigator