// archives

Archive for May, 2012

need

English: need Cebuano: kinahanglan English: I need you. Cebuano: Nag kinahanglan ako kanimo.

name

English: name Cebuano: ngalan English: What’s your name? Cebuano: Unsa imong ngalan?

Plugin Engineered By Previous Post/Next Post Navigator