Monthly Archive: July 2011

back of house

English: back of house Cebuano: likud sa balay English: Show me the back of house. Cebuano: pakitaa ko sa likud sa balay.

back door

English: back door Cebuano: likud na pultahan English: Please enter the back door. Cebuano: alihug agi sa likud na pultahan.

back

English: back Cebuano: buko`buko, luyo, balik English: My back is aching; Go back to where you belong. Cebuano: Nagsakit akong luyo; Balik kung asa ka gikan.