BISAYA

DICTIONARY UG UBAN PA

yearly-bisaya

yearly

English: yearly Cebuano: tuigtuig (tuig-tuig); taga tuig English: Christmas is celebrated yearly. Cebuano: Tuig-tuig gina selebrar ang Christmas. Please suggest more below

yarn-bisaya

yarn

English: yarn Cebuano: linubid; hilo; tanud English: I ran out of yarn for sewing my clothes. Cebuano: Nahurot na ang linubid para pang tahi sa ako mga sanina. Please suggest more below

yardstick

English: yardstick Cebuano: yardahan English: I used the yardstick to measure. Cebuano: Ang yardahan ako gi gamit pag sukod. Please suggest more below

yard

English: yard Cebuano: yarda (commonly used); nataran; lagwerta English: How much is per yard? Cebuano: Tag pila ang isa ka yarda? Please suggest more below

stop-quit-bisaya

quit

English: quit Cebuano: undang; moangka; biyaan; biya; bulag; hawa; hilwas; hunong; impas; libre; lingkawas; luwas; luwat; pahawa; palingkawas; talikud English: I quit today. Cebuano: Ni undang ako karon adlawa. Please suggest more below

question-bisaya-cebuano

how

English: how Cebuano: unsa-on English: How to do it? Cebuano: Unsa-on pagbuhat? Please suggest more below

question-bisaya-cebuano

when

English: when Cebuano: kanus-a Hiligaynon (Ilonggo): kasan-o English: When? Cebuano: Kanus-a? Please suggest more below

question-bisaya-cebuano

where

English: where Cebuano: asa, aha Hiligaynon (Ilonggo): diin English: Where? Cebuano: Asa? Please suggest more below

question-bisaya-cebuano

what

English: what Cebuano: unsa English: What? Cebuano: Unsa? Please suggest more below

quarrelsome-cebuano

quarrelsome

English: quarrelsome Cebuano: hingaway; mabingkilon; malalison; palaaway English: Robert is a quarrelsome person. Cebuano: Hingaway na tao si Robert. Please suggest more below

trophy-cebuano

qualify

English: qualify Cebuano: pasarang; kwalipikar English: The team will qualify for the next round. Cebuano: Ang grupo mo kwalipikar para sa sunod na dula. Please suggest more below

tjmonterde-kungsyaman

Kung Sya Man with Lyrics by TJ Monterde

Watch TJ Monterde’s first Cebuano song with lyrics. Mag hugot sa ko kay igo ko ani. I could have sang this song 12 years ago when the woman I loved chose the other man over me. Well, she could sing…
Read more

riches-love-cebuano-bisaya

riches

English: riches Cebuano: mga bahandi English: Love and friends are also riches Cebuano: Mga bahandi usab ang gugma ug mga higala.

rich-bisaya-cebuano

rich

English: rich Cebuano: sapi-an; kuwartahan; datu; adunahan English: I am rich. Cebuano: Datu ‘ko.

wrong-bisaya-cebuano

wrong

English: wrong Cebuano: dili matarong; sayop English: This is wrong. Cebuano: Sayop kini.

writing-bisaya-cebuano

write

English: write Cebuano: sulat; suwat; pagsulat English: You should write your mother. Cebuano: Dapat gyud mag sulat ka sa imohang inahan.

paint bisaya

paint

English: paint Cebuano: pintal English: The paint is red. Cebuano: Pula ang pintal.

soccerteam

include

English: include Cebuano: paglakip; isukip; iuban; apil; ilakip; lakip; sakup English: Please include my son in your team. Cebuano: Palihug ilakip ako’ng anak sa inyong team.

idiot bisaya translation tonto

idiot

English: idiot Cebuano: buang; buringog; gago; hangalhangal; hungog; tonto English: Leila is an idiot. Cebuano: Isa ka tonto si Leila.

ideal-cebuano-bisaya

ideal

English: ideal Cebuano: mithi; hinanduraw; sa hunahuna lamang; sumbanan English: A utopian country is ideal. Cebuano: Ang utopian nga nasud sa hunahuna lamang.

binisaya_film_festival

Binisaya Film Festival

The BINISAYA film festival is a balm to the cultural sores 600 years of colonialism has left us with. The film festival’s continues existence and growth dares to defy convention and expectation. Founded by filmmakers, BINISAYA aims to develop a…
Read more

firecooking

ignite

English: ignite Cebuano: dabdab; dagkot; daub, duslit English: Please ignite the firewood. Cebuano: Paki dagkot sa mga kahoy.

if possible

English: if possible Cebuano: kon mahimo English: Can you go there if possible? Cebuano: Maka adto ka didto kon mahimo?

if

English: if Cebuano: kon; kung; English: What if this is right? Cebuano: Unsa kaha kon sakto ni?

idol

English: idol Cebuano: dinalayeg; idolo; larawan sa dyosdyos English: Justin Bieber is my daughter’s idol. Cebuano: Dinalayeg sa ako’ng anak na babaye si Justin Bieber.

cleaner

English: cleaner Cebuano: mas hawan; mas hinlo; mas limpyo; tig limpyo English: My bathroom is cleaner than my bedroom. Cebuano: Ang akong kasilyas mas limpyo pa kesa akong kwarto.

cebu_harbour_morning

city

English: city Cebuano: lungsod; siyudad; dakbayan; lunsod English: Butuan is now a city. Cebuano: Siyudad na ang Butuan.

owner

English: owner Cebuano: tag-iya English: Anne is the owner of the restaurant. Cebuano: Si Anne ang tag-iya sa restaurant.

ordinary

English: ordinary Cebuano: ordinaryo, komon, kasagaran English: I’m just an ordinary person. Cebuano: Ordinaryo lang ko na pagkatao.

omnipotent

English: omnipotent Cebuano: gamhanan kaayo; makagagahum sa tanan; makagagahum uyamot English: God is omnipotent. Cebuano: Gamhanan kaayo ang Ginoo.

odd

English: odd Cebuano: dili pares; bakikaw; kabang; kiwag; puwaki English: That couple is odd. Cebuano: Kanang duha kay bakikaw.

older brother

English: older brother Cebuano: maguwang; maguwang na lalaki English: Mario is my older brother Cebuano: Maguwang nako si Mario.

offensive

English: offensive Cebuano: makapasuko English: I find your joke very offensive. Cebuano: Makapasuko ang imong joke.

occasion

English: occasion Cebuano: hitabo; higayon; kapasikaran; okasyon; panahon English: We have a big occasion tomorrow. Cebuano: Aduna kitay dakong hitabo ugma.

obvious

English: obvious Cebuano: dayag; matataw; tataw; dayag; dili kaduhaduhaan English: Everything is obvious to me now. Cebuano: Dayag na kanako ang tanan butang.

obstruct

English: obstruct Cebuano: babag; ali; balda; pugong; sampong; santa; sugpo; sumpo English: She obstructs his ways. Cebuano: Gina babag niya ang iyahang mga paagi.

observant

English: observant Cebuano: maalinggaton; mapaniiron; mapanumbalingon; matalag; matumanon English: My son is observant. Cebuano: Mapaniiron ang ako ang bata na anak.

obligation

English: obligation Cebuano: katungdanan; halatagan; obligasyon English: I have an obligation to fulfill. Cebuano: Aduna ako’y katungdanan na buhaton.

obey

English: obey Cebuano: pagtuman; tuman; sugut; sunod English: I will obey the law. Cebuano: Mo sunod ako sa balaod.